Pasal 6

Pasal 6

 

Cahari olehmu akan sahabat,

Yang boleh dijadikan obat.

 

Cahari olehmu akan guru,

Yang boleh tahukan tiap seteru.

 

Cahari olehmu akan isteri,

Yang boleh dimenyerahkan diri.

 

Cahari olehmu akan kawan,

Pilih segala orang yang setiawan.

 

Cahari olehmu akan ‘abdi,

Yang ada baik sedikit budi,