Pasal 3

Pasal 3

 

Apabila terpelihara mata,

Sedikitlah cita-cita.

 

Apabila terpelihara kuping,

Khabar yang jahat tiadaiah damping.

 

Apabila terpelihara lidah,

Niscaya dapat daripadanya paedah.

 

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,

Daripada segala berat dan ringan.

 

Apabila perut terlalu penuh,

Keluarlah fi’il yang tiada senonoh.

 

Anggota tengah hendaklah ingat,

Di situlah banyak orang yang hilang semangat

 

Hendaklah peliharakan kaki,


Daripada berjaian yang membawa rugi.