Pasal 2

Pasal 2

 

Barang siapa mengenal yang tersebut,

Tahulah ia makna takut.

 

Barang siapa meninggalkan sembahyang,

Seperti rumah tiada bertiang.

 

Barang siapa meninggalkan puasa,

Tidaklah mendapat dua termasa.

 

Barang siapa meninggalkan zakat,

Tiadalah hartanya beroleh berkat.

 

Barang siapa meninggalkan haji,

Tiadalah ia menyempurnakan janji.