Pasal 10

Pasal 10

 

Dengan bapa jangan durhaka,

Supaya Allah tidak murka.

 

Dengan ibu hendaklah hormat,

Supaya badan dapat selamat.

 

Dengan anak janganlah lalai,

Supaya boleh naik ke tengah balai.

 

Dengan kawan hendaklah adil,

Supaya tangannya jadi kapil.