Pasal 1

Β Pasal 1

Β 

Barang siapa tiada memegang agama,

Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.

Β 

Barang siapa mengenal yang empat,

Maka ia itulah orang yang ma’rifat

Β 

Barang siapa mengenal Allah,

Suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.

Β 

Barang siapa mengenal diri,

Maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.

Β 

Barang siapa mengenal dunia,

Tahulah ia barang yang teperdaya.

Β 

Barang siapa mengenal akhirat,

Tahulah ia dunia mudarat.

Β